پارچه مانتو با تنوع گسترده‌ایی وجود دارد و معمولا از پارچه تترون و فاستونی به عنوان پارچه مانتویی استفاده می‌شود.