پارچه کجراه پارچه مقاوم و با دوامی است که با استفاده از الیاف فلامنت و ویسکوز تهیه می‌شود که از آن می‌توان برای دوخت فرم مدرسه استفاده کرد.