پارچه بیمارستانی در انواع پارچه تترون و ترگال در بازار موجود است که با توجه به نیاز بیمارستان در رنگ‌های سفید، صورتی و آبی می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.